top of page

over ons

OVER TAALUITING

Samen resultaat! Bharosa Taaluiting B.V. is een erkende inburgeringsschool voorzien van het Blik Op Werk-keurmerk met locaties in heel Nederland. Bij Bharosa Taaluiting kunnen cursisten een taalcursus Nederlands op verschillende niveaus volgen, van alfabetisering tot niveau B2. Daarnaast bereiden wij cursisten voor op het inburgerings- of staatsexamen.

Respect en familiegevoel

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze cursisten met plezier naar school komen. Leren gaat immers het beste in een veilige, gezellige omgeving. Respect en familiegevoel zijn voor ons dan ook de basis van ons werk. Voor onze cursisten willen wij een ‘tweede familie’ zijn, die soms net dat steuntje in de rug geeft. Want een nieuwe taal leren en je weg vinden in een vreemde cultuur is niet altijd even makkelijk.

Méér dan leren uit een boek

Wij geloven dat het leren van de Nederlandse taal en cultuur méér is dan opdrachten maken in een boek of op de computer. Daarom geven wij op een actieve en praktijkgerichte manier les. In de lessen zijn cursisten niet alleen bezig met lezen, schrijven en grammatica. Ze doen ook (taal-)spelletjes, ze praten veel Nederlands met elkaar, ze kijken filmpjes en luisteren naar Nederlandse muziek. Ook buitenschoolse activiteiten behoren tot het programma, zoals een bezoek aan de supermarkt. Alle leerstof is functioneel en gerelateerd aan het dagelijks leven van de cursisten. Zo werken wij aan de zelfredzaamheid van onze cursisten in de Nederlandse maatschappij.

Gedegen kennis en ervaring

Binnen Bharosa Taaluiting is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van inburgering en Nederlands als Tweede Taal (NT2). De oprichter van Bharosa Taaluiting, Hilda Bharosa, heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Daarnaast heeft zij vanaf 2008 bij diverse inburgerings- en reïntegratiebureaus en ROC’s gewerkt. Hier heeft zij ervaring opgedaan met verschillende taaltrajecten, met inburgering en met arbeidsmigranten. De docenten die voor Bharosa Taaluiting werken zijn allen gekwalificeerd en gepassioneerd over hun vak. 

bottom of page