top of page

aanbod

Z-Route

foto markt 2.png

Bharosa Taaluiting is ontzettend trots dat wij voor 12 gemeenten de nieuwe Wet inburgering (Z-route) mogen uitvoeren! Voor de Z-route hebben wij een speciaal modulair aanbod ontwikkeld met eigen lesmateriaal, in combinatie met de reguliere taallessen.

Inhoud van de cursus

Bharosa Taaluiting is voor Twente en West-Brabant de uitvoerder van de Z-route. De Z-route is een onderdeel van de nieuwe wet inburgering 2021.
Z-route is een combinatie van de reguliere taallessen, op de niveaus Alfabetisering A,B en C en A1 en A2 en een lesprogramma met eigen ontwikkelde modules, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van cursisten. 

 

In de alfabetiseringscursussen A,B en C oefenen cursisten met het lezen en schrijven van het Latijnse alfabet. Er wordt ook veel gedaan aan spreken en luisteren: studenten leren de Nederlandse klanken herkennen, uitspreken en koppelen aan de bijbehorende tekens.

Spelenderwijs wordt de basis gelegd voor begrip van de Nederlandse taal. Studenten leren eenvoudige woorden die zij in het dagelijks leven tegenkomen. Ze oefenen al snel met korte gesprekjes en leren hoe zij belangrijke gegevens over zichzelf op kunnen schrijven.

Duur van het traject

De Z-route is een lesprogramma van 800 uur, ongeveer 2 jaar.

bottom of page