top of page

aanbod

ONA

De cursus Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) is gericht op het inburgeringsexamen ONA. De cursist krijgt 64 uur les en maakt op school de portfolio-opdrachten voor het examen. 

Inhoud van de cursus

Tijdens de ONA-lessen leert de cursist meer over werken in Nederland. Waar vind je vacatures? Hoe moet je solliciteren en wat moet je wel en niet doen bij een sollicitatiegesprek? In de les en thuis werken de cursisten aan de resultaatkaarten voor het portfolio. De docent begeleidt de cursist bij het opsturen van zijn of haar portfolio naar DUO

Duur van het traject

De lessen ONA worden soms deels gelijktijdig met de inburgeringslessen op A2-niveau gegeven, en soms tegelijk met de lessen Kennis Nederlandse Maatschappij. Voor de cursus ONA zelf staat een gemiddelde lestijd van 64 uur.

bottom of page