top of page

INBURGERING: A1 + A2

aanbod

KNM

Bij de cursus Kennis Nederlandse Maatschappij leert de cursist meer over de geschiedenis, cultuur en gewoonten van Nederland. In de lessen wordt de cursist voorbereid op het deelexamen KNM.

Inhoud van de cursus

Om de lessen KNM te kunnen volgen moet de cursist het taalniveau A2 hebben behaald of al vergevorderd zijn in dit traject. Tijdens de lessen worden verschillende thema's behandeld die belangrijk zijn voor begrip van de Nederlandse maatschappij. Zo leert de cursist over belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland, over sociale omgangsvormen en over gebruiken en tradities in Nederland.

Duur van het traject

De lessen KNM worden soms deels gelijktijdig met de inburgeringslessen op A2-niveau gegeven, en soms tegelijk met de lessen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. Voor de cursus KNM zelf staat een gemiddelde lestijd van 6 weken.

bottom of page